+37127733081

Е-pasts: latvia@ekobaze.eu

SIA „Ekobaze Latvia“
Adrese: Granīta iela 32 k-9, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119, Latvija
Reģ.Nr.40103185892
Nodokļu maksātāja reģ.Nr. LV40103185892
Norēķinu konts LV60UNLA0050012733252
Norēķinu konts LV69UNLA0050012792648
AS SEB BANKA

Biroja administratore

Anna Krūmiņa

Tel.:+37127733081

Е-pasts: biroja.administratore@ekobaze.eu

Izpilddirektore

Ilona Čeredņičenko

Tel.:+37127548937

Е-pasts: ilona.cerednicenko@ekobaze.eu

Galvenā grāmatvede

Ilona Reinfelde

Tel.: +37122126575

Е-pasts: gramatvediba@ekobaze.eu

Attīstības projektu vadītājs

Sergejs Timofejevs

Tel.: +37127010677

E-pasts: sergejs.timofejevs@ekobaze.eu

Projektu vadītājs

Deimantas Šalna

Tel.LT+37065516069

Е-pasts: deimantas.salna@ekobaze.eu

Loģistikas speciāliste

Inga Ambrosova

Tel.: +37122099356

E-pasts: logistika.latvia@ekobaze.eu