+37127733081

Е-pasts: latvia@ekobaze.eu

SIA „Ekobaze Latvia“
Adrese: Granīta iela 32 k-9, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119, Latvija
Reģ.Nr.40103185892
Nodokļu maksātāja reģ.Nr. LV40103185892
Norēķinu konts LV60UNLA0050012733252
Norēķinu konts LV69UNLA0050012792648
AS SEB BANKA

Biroja administratore

Andra Vitola

Tel.:+37127733081

Е-pasts: biroja.administratore@ekobaze.eu

 

Izpilddirektors

Andrejs Rogozins

Tel.: +371 22322310

e-pasts: andrejs.rogozins@ekobaze.eu

Galvenā grāmatvede

Ilona Reinfelde

Tel.: +37122126575

Е-pasts: gramatvediba@ekobaze.eu

Ražošanas direktore

Ilona Čeredņičenko

Tel.: +371 27548937

e-pasts: ilona.cerednicenko@ekobaze.eu

 

Pārdošanas un attīstības nodaļas vadītājs

Sergejs Timofejevs

Tel.: +37127010677

E-pasts: sergejs.timofejevs@ekobaze.eu

 

Pārdošanas speciāliste

Anna Smirnova

Tel.: +37127656900

E-pasts: anna.smirnova@ekobaze.eu

 

Projektu vadītājs

Deimantas Šalna

Tel.LT+37065516069

Е-pasts: deimantas.salna@ekobaze.eu

Loģistikas speciāliste

Inga Ambrosova

Tel.: +37122099356

E-pasts: logistika.latvia@ekobaze.eu

 

Loģistikas speciāliste

Guna Petrova

Tel.: +3712 2087834

e-pasts: apkalposana@ekobaze.eu

 

Loģistikas speciāliste

Nadežda Dombrovska

Tel.: +371 27727122

e-pasts: apkalposana@ekobaze.eu